(ANNO 1981/2003) Békés Glasz Imre Kereskedelmi Szakközép- És Szakmunkásképző Iskola

 • 22 banner
 • HN2014 banner
 • konyvtar banner

Átjelentkezés szakközépbe

Írta: Super User. Beküldve: Képzések

Szakközépiskolai képzésbe történő átvétel feltételei szakiskolai képzésben résztvevő tanulóinknak
(Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől)


Iskolánk szakiskolai képzésében résztvevő diákjainak (ideértve az 1/9., a 2/10. és a 3/11. évfolyamokat), lehetőséget biztosítunk a szakközépiskolai 10. évfolyam kereskedelem-marketing szakmacsoportos osztályába való átjelentkezésre az alábbiak szerint.

Főbb feltételei:
 • Jelentkezési lap kitöltése
 •  Feltételeknek való megfelelés (1/a) pont)
 • Összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítése.
 • Különbözeti vizsga letétele az érettségi tantárgyak 9. évfolyamos tananyagából.

A tanulónak, kiskorú tanuló esetén a gondviselőnek az iskola által rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie átjelentkezési szándékát a 10/SZKI évfolyamra. Az iskola igazgatója a tanuló félévi illetve év végi eredményeinek figyelembevételével dönt.

A jelentkezés elfogadásához az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

9. vagy 10. évfolyamos tanuló esetében:

 • legalább 4,0 tanulmányi átlag félévkor
 • igazolatlan mulasztása nem lehet
 • jó magatartás.
 • Tanév végén, a félévkor megállapított osztályzatokhoz képest romlás, valamint igazolatlan mulasztás nem lehet.

11. évfolyamos tanuló esetében:

 • legalább 4,0 tanulmányi átlag év végén
 • igazolatlan mulasztása nem lehet
 • jó magatartás.

Jelentkezés benyújtásának határideje: május 5.

Amennyiben a tanuló a fenti feltételeknek megfelel, a jelentkezése befogadásra kerül, és a további feltételek teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja.

Kereskedelem-marketing szakmacsoportban a 9. évfolyam végén összefüggő, 70 órás szakmai gyakorlaton kell résztvenniük a tanulóknak. A jelentkezés elfogadása után a jelentkezőnek is teljesítenie kell a szakmai gyakorlatot.
- Időpontja: az utolsó tanítási napot követő első hétfőtől kezdődően 2 hét (10 nap).
Részletes információt Ivády Endre Péter szakmai igazgatóhelyettestől kap.

FONTOS! A jelentkezőnek a jelenlegi osztálya szerint kötelező szakmai gyakorlaton is részt kell vennie, annak érdekében, hogy amennyiben a különbözeti vizsgát nem teljesíti sikeresen, szakiskolai tanulmányait a következő évfolyamon folytatni tudja. A két gyakorlat időpontját össze kell hangolni!

 Különbözeti vizsga letétele a kijelölt időpontban a 9. szakközépiskolai évfolyam tananyagából az érettségi tantárgyakat illetően (várható időpontja: július első hete).
Tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, üzleti tevékenység, áruforgalom. A tananyagtartalom a honlap „Közzétételi listájában” megtalálható. Konzultációs lehetőséget biztosítunk!

Valamennyi feltétel teljesülése esetén a tanuló felvételre és beírásra kerül a 10/SZKI évfolyam kereskedelem-marketing szakmacsoportos osztályába.

Bővebb információ Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkártól kérhető a 06-1 347-1076-os telefonszámon vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Az iskola további elérhetőségei. 06-1/347-1070, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A jelentkezési lap és a követelmények az iskola honlapjáról letölthetők. Jelentkezési lap kérhető továbbá az iskolatitkártól.

ECDL

Írta: Super User. Beküldve: Képzések

Mi is az az ECDL?

Európai Számítógép-használó Jogosítvány (angol nevén European Computer Driving Licence, azaz ECDL). Nemzetközileg egységes szabályok és követelmények alapján szerezhető meg! A vizsgarendszer az Európai Unió egyre jelentősebb támogatását élvezi, így ez a végzettség az Európai Unióban egyre több helyen vált elfogadottá. A bizonyítványt korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárki megszerezheti, így

Neked is lehetőséged van rá:

Harsányi János Szakközépiskolában
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
A teljes ECDL bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát kell sikerrel teljesíteni. Az ECDL START bizonyítványhoz elegendő 4 (3 kötelező és 1 szabadon választott) modulvizsgát letenni.
Új lehetőség az ECDL SELECT, amely megszerzéséhez szintén 7 modulvizsgát kell teljesíteni, de 4 kötelező modul mellett a maradék 3 szabadon választható a bővített kínálatból.

Milyen modulokból kell vizsgázni?
 • Információtechnológiai (IT) alapismeretek
 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Információ és kommunikáció
ECDL SELECT - Kötelező modulok:
 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Információ és kommunikáció
További modulok, amelyből 3 szabadon választható:
 • Információtechnológiai (IT) alapismeretek
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Képszerkesztés
 • Webkezdő

A képzési idő: (5 óra/hét)
Alapismeretek; szövegszerkesztés (35 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 25.000 Ft
Táblázatkezelés (20 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 17.500 Ft
Adatbázis-kezelés alapismeretek (25 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 20.000 Ft
Prezentáció, Információ és kommunikáció (20 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 17.500 Ft
ECDL FULL vizsgára felkészítő tanfolyam (100 óra) Tanfolyami díj: 60.000 Ft
ECDL START vizsgára felkészítő tanfolyam (25 óra) Tanfolyami díj: 20.000 Ft
A vizsgakártya regisztrációs díja 7.500Ft, diákoknak 5.500 Ft.
Vizsgadíj modulonként 2.500 Ft, diákoknak 1.800 Ft.
A tanfolyamok kezdetének időpontja: folyamatosan minimum 15 fő jelentkező esetén

Mi is az az ECDL START?
Az ECDL START lényege, hogy az ECDL végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges hét modul helyett kezdetként elegendő négy modulvizsgát tenni ahhoz, hogy bárki - továbbra is korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül - hozzájuthasson első, az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványához.
Mindezek után még mindig nyitva áll az út a teljes bizonyítvány megszerzéséhez is.

Milyen modulokból kell vizsgázni?
 • Operációs rendszerek
 • Szövegszerkesztés
 • Információ és kommunikáció
 • Szabadon választott modul (Információtechnológiai alapismeretek, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webkezdő)

Helyszín: Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.

Mit kell tennem?

Tanfolyamunkon vagy önállóan elsajátítani az egyes modulok ismeretanyagát.

1.) Az első vizsga előtt a vizsgázónak regisztráltatnia kell magát.
Az ECDL START regisztrációs díja: 6.000 Ft Diákoknak: 4.500 Ft

A regisztrációs díj tartalmazza a vizsgakártya díját, amelyre minden sikeres vizsgáját rávezetnek.
2.) Jelentkezés a vizsgára
A vizsgadíj: 2.500 Ft/modul
Diákoknak: 1.800 Ft/modul

3.) SIKERES VIZSGA
A sikeres vizsgát követően a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ECDL Irodája kiállítja az ECDL START bizonyítványt.
A képzési idő:
25 óra (szombatonként 5 óra)
A tanfolyam modulonként vizsgafeladatok megoldását teszi lehetővé oktatói magyarázattal, és egy próbavizsgát, melyet közös kiértékelés követ. Tanfolyami díj: 20.000 Ft
A tanfolyamok kezdetének időpontja: folyamatosan minimum 15 fő jelentkezése esetén

További információ és jelentkezés:

Érettségi utáni szakképzés (nappali)

Írta: Super User. Beküldve: Képzések

A 2014/2015-ös tanévben induló érettségi utáni képzésünk:

Vállalkozási és bérügyintéző

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Részt vesz a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

Milyen szakmai tantárgyak alkotják a képzést?
 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
 • Bérügyi szakfeladatok ellátása
 • Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
 • Könyvvezetési feladatok
 • Munkaerő-gazdálkodás
 • Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
Kiket várunk?

Azokat - a gazdasági szakközépiskolában érettségizett - fiatalokat várjuk, akik érdeklődést mutatnak a gazdálkodási, pénzügyi, ügyviteli feladatok iránt.
A képzés 1 éves.

Tandíjmentesség
A képzés tandíjmentes a szakmával nem rendelkező, 21. életévüket még be nem töltöttek számára.

A szakképesítés megszerzése után betölthető munkakörök
 • Vállalkozási ügyintéző
 • Bérügyintéző
 • TB ügyintéző
 • Gazgasági statisztikus
 • Gazdasági elemző
 • Áruforgalmi tervező
 • Értékesítési asszisztens
 • Ügyviteli asszisztens NAV ügyintéző

Jelentkezés a képzésre személyesen, munkanapokon 10:00-14:00 között.

Kapcasolodó dokumentumok

Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatást nyújt:

 • Ivády Endre | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tel: 347-10-73
 • Bornemisszáné Kis Ildikó | Tel: 347-10-76

Szakiskolai képzés

Írta: Super User. Beküldve: Képzések

2014/2015 tanévben induló szakiskolai, előrehozott szakképzés (tervezett):
 • OM azonosító: 035480
 • Telephely kód: 001

Tagozatkód: 04
Képzés: Eladó
Idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 05
Képzés: Eladó
Idegen nyelv: német

Eladó

Az eladó szakmai elsősorban azok számára ajánlott, akik nagyobb áruházakban, vagy kisebb élelmiszerboltban szeretnének bolti eladóként elhelyezkedni. Legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása, valamint egyéb, az áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó feladat ellátása. A jó eladó energetikus, figyelmes, megbízható, lelkiismeretes és dolgos. Szereti a rendet és odafigyel a vevőre. A vásárlókkal való foglalkozás jó kapcsolatteremtő készséget, biztos fellépést és beszédkészséget kíván. Sokan nem is gondolnák, hogy egy bolti eladó szakértelmével, szolgálatkészségével és nem utolsósorban kedvességével alapvetően meghatározza mindennapjainkat.

Felvétel: hozott pontszámok alapján történő rangsorolás (7. osztály év végi, 8. osztály félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika. Max pontszám: 50 pont).

Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatást nyújt:

 • Ivády Endre | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tel: 347-10-73
 • Bornemisszáné Kis Ildikó | Tel: 347-10-76

Szakközépiskolai képzés

Írta: Super User. Beküldve: Képzések

A 2014/2015-ös tanévben induló szakközépiskolai képzéseink (tervezett):
 • OM azonosító: 035480
 • Telephely kód: 001

Tagozatkód: 01
Szakmacsoport megnevezése: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 02
Szakmacsoport megnevezése: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Idegen nyelv: német

Tagozatkód: 03
Szakmacsoport megnevezése: Közgazdasági
Idegen nyelv: angol

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

A képzés feladata, hogy lehetőséget nyújtson a az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, valamint az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

A hagyományos közismereti tárgyak mellett szakmai előkészítő, majd alapozó képzés folyik. A szakmai előkészítés a tanulók pályaválasztását segíti. Lehetővé teszi a gazdasági és szolgáltatási szakterületen a tapasztalatszerzést, a tevékenységformák, technológiák megismerését.

Célja, hogy az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után a diákok ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében.

A szakmai alapozás során célunk, hogy bővítsük, rendszerezzük és elmélyítsük a közismereti és a szakmai orientációs tantárgyak keretében tanultakat, fejlesszük, megalapozzuk a szakmai műveltséget, szakmacsoportos alapozó gyakorlati ismereteket nyújtsunk. Ezeket az ismereteket nyári gyakorlataik során egészítik ki növendékeink.

E tanulmányaik alatt a tanulók közgazdasági és marketing ismereteket szereznek, továbbá jártasak lesznek a szövegszerkesztés és az üzleti levelezés gyakorlatában is.

Közgazdasági szakmacsoport

A képzés feladata, hogy lehetőséget nyújtson az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, valamint az érettségi utáni szakképzés megalapozására. Feladata, hogy a tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében. Elméleti ismereteiket nyári gyakorlatok során egészítik ki növendékeink.

Az Elméleti gazdaságtan (közgazdaságtan) oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a piacgazdaság működését, a gazdaság szereplőit és a döntéseikben érvényesülő tényezőket, a makrogazdasági folyamatok lényegét, a makrogazdaság problémáit és az állam lehetséges szerepét a folyamatok befolyásolásában, a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét, az egyensúly megteremtésének problémáit.

Az Üzleti gazdaságtan oktatásának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az alapvető pénzügyi, számviteli, statisztikai, elszámolási szabályokat, alapvető marketing-, valamint szervezési ismeretek birtokába jussanak, a tanult ismeretkörben legyenek képesek a problémák felismerésére, megfogalmazására és a megismert módszerek alkalmazására.

A szakközépiskolai képzést lezáró vizsgával érettségi bizonyítványt és szakmai végzettséget szereznek növendékeink.
A diákok tanulmányaik során ECDL vizsgát tehetnek.

Tanulóink, érettségi után, automatikusan felvételt nyernek a nálunk folyó szakmai képzésre.

Képzési idő: 4 év

Idegen nyelv: angol vagy német

Felvétel: hozott pontszámok alapján történő rangsorolás (7. osztály év végi, 8. osztály félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika. Max pontszám: 50 pont).

Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatást nyújt:

 • Ivády Endre | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tel: 347-10-73
 • Bornemisszáné Kis Ildikó | Tel: 347-10-76
Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola

Elérhetőségeink

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 035480

Telephely kód: 001

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu