(ANNO 1981/2003) Békés Glasz Imre Kereskedelmi Szakközép- És Szakmunkásképző Iskola

  Átjelentkezés szakközépbe

  Írta: Super User. Beküldve: Képzések

  Szakközépiskolai képzésbe történő átvétel feltételei szakiskolai képzésben résztvevő tanulóinknak
  (Érvényes: 2013. szeptember 1-jétől)


  Iskolánk szakiskolai képzésében résztvevő diákjainak (ideértve az 1/9., a 2/10. és a 3/11. évfolyamokat), lehetőséget biztosítunk a szakközépiskolai 10. évfolyam kereskedelem-marketing szakmacsoportos osztályába való átjelentkezésre az alábbiak szerint.

  Főbb feltételei:
  • Jelentkezési lap kitöltése
  •  Feltételeknek való megfelelés (1/a) pont)
  • Összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítése.
  • Különbözeti vizsga letétele az érettségi tantárgyak 9. évfolyamos tananyagából.

  A tanulónak, kiskorú tanuló esetén a gondviselőnek az iskola által rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével kell jeleznie átjelentkezési szándékát a 10/SZKI évfolyamra. Az iskola igazgatója a tanuló félévi illetve év végi eredményeinek figyelembevételével dönt.

  A jelentkezés elfogadásához az alábbi feltételek teljesülése szükséges:

  9. vagy 10. évfolyamos tanuló esetében:

  • legalább 4,0 tanulmányi átlag félévkor
  • igazolatlan mulasztása nem lehet
  • jó magatartás.
  • Tanév végén, a félévkor megállapított osztályzatokhoz képest romlás, valamint igazolatlan mulasztás nem lehet.

  11. évfolyamos tanuló esetében:

  • legalább 4,0 tanulmányi átlag év végén
  • igazolatlan mulasztása nem lehet
  • jó magatartás.

  Jelentkezés benyújtásának határideje: május 5.

  Amennyiben a tanuló a fenti feltételeknek megfelel, a jelentkezése befogadásra kerül, és a további feltételek teljesítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja.

  Kereskedelem-marketing szakmacsoportban a 9. évfolyam végén összefüggő, 70 órás szakmai gyakorlaton kell résztvenniük a tanulóknak. A jelentkezés elfogadása után a jelentkezőnek is teljesítenie kell a szakmai gyakorlatot.
  - Időpontja: az utolsó tanítási napot követő első hétfőtől kezdődően 2 hét (10 nap).
  Részletes információt Ivády Endre Péter szakmai igazgatóhelyettestől kap.

  FONTOS! A jelentkezőnek a jelenlegi osztálya szerint kötelező szakmai gyakorlaton is részt kell vennie, annak érdekében, hogy amennyiben a különbözeti vizsgát nem teljesíti sikeresen, szakiskolai tanulmányait a következő évfolyamon folytatni tudja. A két gyakorlat időpontját össze kell hangolni!

   Különbözeti vizsga letétele a kijelölt időpontban a 9. szakközépiskolai évfolyam tananyagából az érettségi tantárgyakat illetően (várható időpontja: július első hete).
  Tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, üzleti tevékenység, áruforgalom. A tananyagtartalom a honlap „Közzétételi listájában” megtalálható. Konzultációs lehetőséget biztosítunk!

  Valamennyi feltétel teljesülése esetén a tanuló felvételre és beírásra kerül a 10/SZKI évfolyam kereskedelem-marketing szakmacsoportos osztályába.

  Bővebb információ Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkártól kérhető a 06-1 347-1076-os telefonszámon vagy a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. Az iskola további elérhetőségei. 06-1/347-1070, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

  A jelentkezési lap és a követelmények az iskola honlapjáról letölthetők. Jelentkezési lap kérhető továbbá az iskolatitkártól.

  ECDL

  Írta: Super User. Beküldve: Képzések

  Mi is az az ECDL?

  Európai Számítógép-használó Jogosítvány (angol nevén European Computer Driving Licence, azaz ECDL). Nemzetközileg egységes szabályok és követelmények alapján szerezhető meg! A vizsgarendszer az Európai Unió egyre jelentősebb támogatását élvezi, így ez a végzettség az Európai Unióban egyre több helyen vált elfogadottá. A bizonyítványt korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül bárki megszerezheti, így

  Neked is lehetőséged van rá:

  Harsányi János Szakközépiskolában
  1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
  A teljes ECDL bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát kell sikerrel teljesíteni. Az ECDL START bizonyítványhoz elegendő 4 (3 kötelező és 1 szabadon választott) modulvizsgát letenni.
  Új lehetőség az ECDL SELECT, amely megszerzéséhez szintén 7 modulvizsgát kell teljesíteni, de 4 kötelező modul mellett a maradék 3 szabadon választható a bővített kínálatból.

  Milyen modulokból kell vizsgázni?
  • Információtechnológiai (IT) alapismeretek
  • Operációs rendszerek
  • Szövegszerkesztés
  • Táblázatkezelés
  • Adatbázis-kezelés
  • Prezentáció
  • Információ és kommunikáció
  ECDL SELECT - Kötelező modulok:
  • Operációs rendszerek
  • Szövegszerkesztés
  • Táblázatkezelés
  • Információ és kommunikáció
  További modulok, amelyből 3 szabadon választható:
  • Információtechnológiai (IT) alapismeretek
  • Adatbázis-kezelés
  • Prezentáció
  • Képszerkesztés
  • Webkezdő

  A képzési idő: (5 óra/hét)
  Alapismeretek; szövegszerkesztés (35 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 25.000 Ft
  Táblázatkezelés (20 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 17.500 Ft
  Adatbázis-kezelés alapismeretek (25 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 20.000 Ft
  Prezentáció, Információ és kommunikáció (20 óra, vizsgával zárul) Tanfolyami díj: 17.500 Ft
  ECDL FULL vizsgára felkészítő tanfolyam (100 óra) Tanfolyami díj: 60.000 Ft
  ECDL START vizsgára felkészítő tanfolyam (25 óra) Tanfolyami díj: 20.000 Ft
  A vizsgakártya regisztrációs díja 7.500Ft, diákoknak 5.500 Ft.
  Vizsgadíj modulonként 2.500 Ft, diákoknak 1.800 Ft.
  A tanfolyamok kezdetének időpontja: folyamatosan minimum 15 fő jelentkező esetén

  Mi is az az ECDL START?
  Az ECDL START lényege, hogy az ECDL végbizonyítvány megszerzéséhez szükséges hét modul helyett kezdetként elegendő négy modulvizsgát tenni ahhoz, hogy bárki - továbbra is korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül - hozzájuthasson első, az informatikai írástudást igazoló nemzetközi bizonyítványához.
  Mindezek után még mindig nyitva áll az út a teljes bizonyítvány megszerzéséhez is.

  Milyen modulokból kell vizsgázni?
  • Operációs rendszerek
  • Szövegszerkesztés
  • Információ és kommunikáció
  • Szabadon választott modul (Információtechnológiai alapismeretek, Táblázatkezelés, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webkezdő)

  Helyszín: Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
  1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.

  Mit kell tennem?

  Tanfolyamunkon vagy önállóan elsajátítani az egyes modulok ismeretanyagát.

  1.) Az első vizsga előtt a vizsgázónak regisztráltatnia kell magát.
  Az ECDL START regisztrációs díja: 6.000 Ft Diákoknak: 4.500 Ft

  A regisztrációs díj tartalmazza a vizsgakártya díját, amelyre minden sikeres vizsgáját rávezetnek.
  2.) Jelentkezés a vizsgára
  A vizsgadíj: 2.500 Ft/modul
  Diákoknak: 1.800 Ft/modul

  3.) SIKERES VIZSGA
  A sikeres vizsgát követően a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ECDL Irodája kiállítja az ECDL START bizonyítványt.
  A képzési idő:
  25 óra (szombatonként 5 óra)
  A tanfolyam modulonként vizsgafeladatok megoldását teszi lehetővé oktatói magyarázattal, és egy próbavizsgát, melyet közös kiértékelés követ. Tanfolyami díj: 20.000 Ft
  A tanfolyamok kezdetének időpontja: folyamatosan minimum 15 fő jelentkezése esetén

  További információ és jelentkezés:

  Érettségi utáni szakképzés (nappali)

  Írta: Super User. Beküldve: Képzések

  A 2014/2015-ös tanévben induló érettségi utáni képzésünk:

  Vállalkozási és bérügyintéző

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Részt vesz a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

  Milyen szakmai tantárgyak alkotják a képzést?
  • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
  • Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
  • Bérügyi szakfeladatok ellátása
  • Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
  • Könyvvezetési feladatok
  • Munkaerő-gazdálkodás
  • Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
  Kiket várunk?

  Azokat - a gazdasági szakközépiskolában érettségizett - fiatalokat várjuk, akik érdeklődést mutatnak a gazdálkodási, pénzügyi, ügyviteli feladatok iránt.
  A képzés 1 éves.

  Tandíjmentesség
  A képzés tandíjmentes a szakmával nem rendelkező, 21. életévüket még be nem töltöttek számára.

  A szakképesítés megszerzése után betölthető munkakörök
  • Vállalkozási ügyintéző
  • Bérügyintéző
  • TB ügyintéző
  • Gazgasági statisztikus
  • Gazdasági elemző
  • Áruforgalmi tervező
  • Értékesítési asszisztens
  • Ügyviteli asszisztens NAV ügyintéző

  Jelentkezés a képzésre személyesen, munkanapokon 10:00-14:00 között.

  Kapcasolodó dokumentumok

  Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatást nyújt:

  • Ivády Endre | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tel: 347-10-73
  • Bornemisszáné Kis Ildikó | Tel: 347-10-76

  Szakiskolai képzés

  Írta: Super User. Beküldve: Képzések

  2014/2015 tanévben induló szakiskolai, előrehozott szakképzés (tervezett):
  • OM azonosító: 035480
  • Telephely kód: 001

  Tagozatkód: 04
  Képzés: Eladó
  Idegen nyelv: angol

  Tagozatkód: 05
  Képzés: Eladó
  Idegen nyelv: német

  Eladó

  Az eladó szakmai elsősorban azok számára ajánlott, akik nagyobb áruházakban, vagy kisebb élelmiszerboltban szeretnének bolti eladóként elhelyezkedni. Legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása, valamint egyéb, az áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó feladat ellátása. A jó eladó energetikus, figyelmes, megbízható, lelkiismeretes és dolgos. Szereti a rendet és odafigyel a vevőre. A vásárlókkal való foglalkozás jó kapcsolatteremtő készséget, biztos fellépést és beszédkészséget kíván. Sokan nem is gondolnák, hogy egy bolti eladó szakértelmével, szolgálatkészségével és nem utolsósorban kedvességével alapvetően meghatározza mindennapjainkat.

  Felvétel: hozott pontszámok alapján történő rangsorolás (7. osztály év végi, 8. osztály félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika. Max pontszám: 50 pont).

  Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatást nyújt:

  • Ivády Endre | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tel: 347-10-73
  • Bornemisszáné Kis Ildikó | Tel: 347-10-76

  Szakközépiskolai képzés

  Írta: Super User. Beküldve: Képzések

  A 2015/2016-os tanévben induló szakközépiskolai képzéseink (tervezett):
  • OM azonosító: 035480
  • Telephely kód: 001

  Tagozatkód: 01

  4 éves Kereskedelem ágazati képzés. (Érettségi után 1 év szakképzés, megszerezhető végzettség: Kereskedő)
  Tanulható idegen nyelv: angol

  Tagozatkód: 02 
  4 éves Kereskedelem ágazati képzés. (Érettségi után 1 év szakképzés, megszerezhető végzettség: Kereskedő)
  Tanulható idegen nyelv: német

  Tagozatkód: 03 
  4 éves Közgazdaság ágazati képzés. (Érettségi után 1 év szakképzés, megszerezhető végzettség: Vállalkozási- és bérügyintéző)
  Tanulható idegen nyelv: angol

  Részletes információ képzéseinkről:

  A képzések feladata, hogy lehetőséget nyújtson az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére, valamint az érettségi utáni szakképzés megalapozására.
  Célja, hogy az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után a diákok ismerjék, értsék a gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket, a tömegtájékoztatás gazdasági híreit, és váljanak képessé ezek felhasználására későbbi tanulmányaikban, saját ügyeik intézésében.
  Célunk, hogy bővítsük, rendszerezzük és elmélyítsük a közismereti és a szakmai tantárgyak keretében tanultakat, fejlesszük, megalapozzuk a szakmai műveltséget, gyakorlati ismereteket nyújtsunk. Ezeket az ismereteket nyári gyakorlataik során egészítik ki növendékeink.
  A szakközépiskolai képzést lezáró vizsgával megszerzett szakmai érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint FEOR szerinti munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.
  A diákok tanulmányaik során ECDL vizsgát tehetnek.

  Kereskedelem ágazat (+1 év után Kereskedő végzettség, azonosító szám: OKJ 54 341 01)
  • A szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
  • Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem

  Tanulóink az alábbi tantárgyakat tanulják majd a 9-13. évfolyam során:
  Közismereti tantárgyak:

  • matematika
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • idegen nyelv (angol vagy német)
  • biológia
  • földrajz
  • fizika
  • kémia
  • dráma és tánc
  • testnevelés
  • informatika

  Szakmai tantárgyak:

  • munkahelyi egészség és biztonság,
  • foglalkoztatás
  • marketing,
  • az áruforgalom, tervezése, irányítása elemzése
  • az áruforgalom lebonyolítása
  • a vállalkozások működtetése
  • a kereskedelmi egység működtetése
  • a főbb árucsoportok forgalmazása

  A képzés célja, hogy a tanulók felkészüljenek az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. Megismerjék a marketing szerepét, jelentőségét, feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció fogalmával, jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeivel, a piackutatás és a marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő gyakorlásával. Felkészüljenek a beszerzendő áru/berendezés/eszköz/ nyomtatvány mennyiségének és választékának meghatározására. Ki tudják választani a számukra legkedvezőbb beszerzési forrásokat, és megkötni a szerződést, valamint megrendelni az árut. Képesek legyenek számlát ellenőrizni, kiegyenlíteni, gazdálkodni a készlettel, kialakítani a fogyasztói árat, és banki tranzakciókat végezni. Eligazodjanak az adózás rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével képesek legyenek elemezni a kereskedelmi/gazdálkodó vállalat gazdasági tevékenységét, tisztában legyenek a fontosabb költség, bevétel, profit kategóriákkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket levonni a gazdálkodásra vonatkozóan a könyveléstől kapott információk és/vagy az általuk végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után. Bizonylatokat tudjanak kitölteni az áruforgalomhoz, pénzkezeléshez, pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódóan. Megismerkedjenek az üzleti levelezés alapjaival, a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a vezetéselméletekből származó vezetési módszerekkel, a munkajog alapvető szabályaival. Képesek legyenek egy kereskedelmi/gazdálkodó vállalat munkafolyamatainak feltérképezésére és az ehhez kapcsolódó hatékony munkaerő gazdálkodásra. A képzés elősegíti a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájárul a piacgazdaság működésének megértéséhez, képessé teszi a tanulókat a munka világának, ezen belül a vállalkozások jellemzőinek és működésüknek megértésére. Segít magyarázatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudják értékelni a gazdaságpolitikai folyamatokat, gazdasági döntéseket. Elősegíti, hogy a tanulók gondolkodásának részévé váljon a gazdasági racionalitás. A papír alapú üzleti adminisztráció mellett megtanulják a modern információs és kommunikációs eszközök alkalmazhatóságának lehetőségeit is, és képesek lesznek a szaknyelvi kommunikációra.

  Közgazdaság ágazat (+1 év után Vállalkozási- és bérügyintéző végzettség, azonosító szám: OKJ 54 344 02)
  • Szakmacsoport: 15. Közgazdaság
  • Ágazati besorolás: XXIV. Közgazdaság

  Tanulóink, érettségi után, automatikusan felvételt nyernek a nálunk folyó szakmai képzésre.

  Tantárgyak a 9-13. évfolyam során:
  Közismereti tantárgyak:

  • matematika
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • idegen nyelv (angol)
  • biológia
  • földrajz
  • fizika
  • kémia
  • dráma és tánc
  • testnevelés
  • informatika

  Szakmai tantárgyak:

  • munkahelyi egészség és biztonság,
  • foglalkoztatás
  • gazdálkodási alaptevékenység ellátása
  • kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
  • könyvvezetési feladatok
  • vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
  • munkaerő-gazdálkodás
  • bérügyi szakfeladatok ellátása
  • társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

  A képzés célja a tanulók általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. Célja, hogy a tanulókkal megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit. A tanulók jártasak legyenek a szövegszerkesztés és az üzleti levelezés gyakorlatában. Megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs szabályokat. A tanulók alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. Értelmezni tudják a megtanult ismereteket, a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül. Értelmezni tudják a megtanult statisztikai fogalmakat és mutatószámokat. Fejlessze a tanulók számarányérzékét a mikro és makrogazdaság legfontosabb valós mutatóinak bemutatásával, megismertetésével, alkalmaztatásával, és ösztönözze a tanulókat a megfelelő összefüggések feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítására, levonására, azáltal is, hogy az elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazza. A tanulók legyenek képesek a gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjenek a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjanak a pénzügyi intézményrendszerében és ismerjék az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Képesek legyenek meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és eligazodjanak a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A tanulók megismerjék a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. A tanulók megértsék és a mindennapi életben alkalmazni is tudják: a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtés, akár hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyenek képesek egyszerű értékpapír árfolyam és hozamszámításon keresztül döntést hozni vásárlási-eladási szándékról, a valuta- és devizaárfolyamok ismeretében gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan számításokat végezni. A tanulók megismerjék a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait, felkészüljenek legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés szükségességére, a tanulók képesek legyenek a piacgazdaság árképzési rendszerében részben eligazodni. A számviteli alapismeretek birtokában képesek legyenek a bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazására. A tanulók képesek legyenek üzleti terv készítésére, a gazdasági eseményeket a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák adatai alapján tudjanak a mérleg és az eredmény-kimutatás elkészítésében közreműködni. Képesek legyenek továbbá az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint a részletező analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a könyveléshez szükséges legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal, és azzal hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. A tanulók alkalmassá váljanak munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézésére, a munkavállalók jövedelmének a hatályos jogszabályok szerinti meghatározására, a kapcsolódó nyilvántartások vezetésére, bevallások elkészítésére. A tanulók jártasak legyenek a társadalombiztosítási ügyintézői feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a nyugellátási és a családtámogatási területen napra kész ismeretekkel rendelkezzenek, és ezek birtokában legyenek képesek az ügyfeleknek szakszerű segítséget nyújtani, a munkakörükbe tartozó feladatokat naprakészen ellátni.

  Felvétel: hozott pontszámok alapján történő rangsorolás (7. osztály év végi, 8. osztály félévi magyar, matematika, történelem, idegen nyelv. Max pontszám: 50 pont).

  Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatást nyújt:

  • Ivády Endre | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Tel: 347-10-73
  • Bornemisszáné Kis Ildikó | Tel: 347-10-76
  Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
  Download Premium Templates
  Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

  Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola

  Elérhetőségeink

  Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola
  1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
  (a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

  OM: 035480

  Telephely kód: 001

  Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
  Központi szám: 347-1070
  Fax : 347-1072
  E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu