Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola

Nyílt nap 2015. október

Kedves 8. osztályos diákok, kedves Szülők!
Nagyon sok szeretettel várjuk Önöket iskolánk nyílt napján 2015. október 20-án, 16:00-18:00-ig.

Online Jelentkezés

Required *
  Refresh Captcha  
 

Házi feladatok 2015/2016 tanév

Írta: Super User. Beküldve: Diákjainknak

9. évfolyam

9a osztály (I. félév)
Angol | Áruforgalom | Fizika | Földrajz | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Informatika Kémia | Matematika | Munkahelyi egészség és biztonság | Német | Üzleti tevékenység gyakorlat | Üzleti tevékenységek tervezése | Testnevelés

9a osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem


9b osztály (I. félév)
Angol | Fizika | Földrajz | Gazdasági és jogi ismeretek | Informatika | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Kémia | Matematika | Munkahelyi egészség és biztonság | Ügyviteli gyakorlatok | Testnevelés 

9b osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem


9sz osztály (I. félév)

Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény áruismeret | Ruházati áruismeret | Áruforgalom elmélet és gyakorlat, műszaki áruismeret elmélet és gyakorlat | Munkahelyi egészség és biztonság | Társadalomismeret

 

10. évfolyam

10a osztály (I. félév)
Angol | Áruforgalom | Biológia | Ének-Zene | Fizika | Földrajz | Informatika | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Kémia | Matematika | Német | Üzleti tevékenység gyakorlat | Üzleti tevékenységek tervezése

10a osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem


10b osztály (I. félév)

Angol | Biológia | Ének-Zene | Fizika | Földrajz | Gazdasági és jogi ismeretek | Informatika | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Kémia | Matematika | Ügyviteli gyakorlatok

10b osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem 


10sz osztály (I. félév)

Angol | Áruforgalom | Élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény áruismeret | Értékesítés német nyelven I | Értékesítés német nyelven II | Műszaki áruismeret | Ruházati áruismeret | Társadalomismeret

 

11. évfolyam

11a osztály (I. félév)
Angol | Áruforgalom | Áruforgalom gyakorlat | Biológia | Fizika | Informatika  | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Marketing | Matematika | Német | Üzleti tevékenység gyakorlat | Etika

11a osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem | Etika 


11b osztály (I. félév)

Angol | Biológia | Fizika | Informatika  | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Matematika | Statisztika | Statisztika gyakorlat | Számviteli alapismeretek | Ügyviteli gyakorlat | Etika 

11b osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem | Etika 


11sz osztály (I. félév)

Angol | Áruforgalom lebonyolítása | Foglalkoztatás IIÉlelmiszer, vegyi áru és gyógynövény áruismeret | Értékesítés német nyelven I | Működtetés szabályai

 

12. évfolyam

12a osztály (I. félév)
Angol | Áruforgalmi tevékenység tervezése | Áruforgalmi tevékenység tervezése gyakorlat | Gazdálkodási ismeretek | Informatika  | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Közgazdaságtan | Marketing | Marketing gyakorlat | Matematika | Német 

12a osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem


12b osztály (I. félév)
Angol | Elméleti gazdaságtan | Informatika  | Irodalom-nyelvtan | Történelem | Matematika | Üzleti gazdaságtan | Üzleti gazdaságtan gyakorlat 

12b osztály (II. félév)
Irodalom-nyelvtan | Történelem

 

13. évfolyam

13c osztály (I. félév)
Angol | Áruforgalom tevékenység tervezése | Áruforgalom tevékenység tervezése gyakorlat | Gazdálkodási ismeretek | Gazdálkodási ismeretek gyakorlat | Közgazdaságtan | Marketing | Marketing gyakorlat | Német

 

14. évfolyam (nappali tagozat)

14k osztály (I. félév)
Áruismeret és forgalmazás | Értékesítés német nyelven | Értékesítési gyakorlat | Foglalkoztatás II | Könyvvezetés |  TB elmélet és gyakorlatMűködés szabályai | Vállalkozásfinanszírozás | Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat | Vállalkozási ismeretek

14v osztály (I. félév)
Adózási ismeretek | Bérszámfejtési gyakorlat | Bérügyi feladatok | Bérügyi gyakorlat | E-adóbevallás gyakorlat | Foglalkoztatás II | Kis -és középvállalkozások gazd. | Könyvvezetés | Munkaerőgazdálkodás | TB elmélet és gyakorlat | Üzleti terv készítése gyakorlat | Vállalkozásfinanszírozás | Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat

 

14. évfolyam (esti tagozat)

14ke osztály (I. félév)
Áruismeret | Foglalkoztatás I | Foglalkoztatás II | Vállalkozási alapismeretek | Vállalkozási alapismeretek gyakorlat

14ve osztály (I. félév)
Adózási ismeretek | Bérszámfejtési gyakorlat | Bérügyi feladatok | Bérügyi gyakorlat | E-adóbevallás gyakorlat | Foglalkoztatás I | Foglalkoztatás II | Kis -és középvállalkozások gazd. | Könyvvezetés | Munkaerőgazdálkodás | TB elmélet és gyakorlat | Üzleti terv készítése gyakorlat | VállalkozásfinanszírozásVállalkozásfinanszírozás gyakorlat | Vállalkozási alapismeretek | Vállalkozási alapismeretek gyakorlat

Pótvizsgára megtanulandó tananyagok

Írta: Super User. Beküldve: Diákjainknak

 Irodalom [10.B]

 • Shakespeare színháza + Romeo és Júlia elemzése (mitől az ellentétek tragédiája)füzetből kell tanulni Bánk bán (a színdarab megírásának körülményei, mitől történelmi és szerelmi tragédia, Bánk jelleme)füzetből kell tanulni
 • A romantika jellemzői – ismertetőjegyei (füzetből)
 • Berzsenyi Dániel költészetének jellemzői (füzetből) az Osztályrészem c. vers elemzése
 • Csokonai Vitéz Mihály – Az estve c. vers, A Reményhez c. vers elemzése (füzetből kell tanulni)
 • Vörösmarty Mihály . A szózat c. vers elemzése (tankönyvben megvan az összehasonlító elemzése a második kötetében a Himnusznak és a Szózatnak, onnan kell tudni)
 • Kölcsey Ferenc: A Himnusz c. vers elemzése (tankönyvben megvan az összehasonlító elemzése a második kötetében a Himnusznak és a Szózatnak, onnan kell tudni)
 • Petőfi Sándor:  A forradalmi látomásköltészetének jellemzője (Füzetből kell tanulni)
 • Jókai Mór: Regényeinek jellemzői, Az arany ember elemzése, Tímár Mihály alakja (A kiadott lap fénymásolatról kell tanulni

 

Irodalom [11.A, 11B]

 • Arany János – balladái (füzetből + 10-es tankönyvből)
 • Petőfi Sándor – forradalmi látomáslírája az ehhez tartozó versek elemzése(füzetből + 10-es tankönyvből)
 • Jókai Mór regényeinek jellemzői, Az arany ember elemzése, Tímár Mihály alakja (füzet, ha nincs meg, akkor a 10-es Mohácsi tankönyvből)
 • Mikszáth Kálmán parasztábrázolásának jellemzői + novellaelemzések (Kiscsizmák, Bede Anna tartozása, A Péri lányok szép hajáról, Az a fekete folt)(füzet + 11-es tankönyv)
 • A realizmus jellemzői (füzetből vagy 11-es tankönyvből)
 • A Nyugat (folyóirat ) jellemzői a füzetből + 11-es tankönyvből
 • Ady Endre – szerelmi lírája Léda és a Csinszka szerelem + a témához tartozó versek elemzése (a füzetből+tankönyv)
 • Babits Mihály: A prófétaszerep-vállalása (Jónás könyve elemzése)tankönyvből + füzet
 • Kosztolányi Dezső: lírájának a jellemzői a témához tartozó versek elemzése(füzet+tankönyv a versek elemzése)
 • Móricz Zsigmond: parasztábrázolásának jellemzői (füzet+tankönyv) +  (Barbárok, Tragédia) novellaelemzések
 • Krúdy Gyula: írásainak jellemzői, Az utolsó szivar az Arabs szürkében elemzése (füzet+tankönyv)

 

Nyelvtan

 • Szóképek és alakzatok (füzetből az elmélet, a füzetben levő példák)
 • A kommunikáció tényezői (a kiadott fénymásolati lap)
 • A stílus fogalma (füzet + könyv)
 • Tudományos stílus (füzet)
 • Társalgási stílus (füzet)
 • Publicisztikai stílus (füzet)
 • Hivatalos stílus (füzet)

 

Történelem [11. évfolyam]
(Ajánlott irodalom: tankönyv, füzet, tétel)

Szellemi  forradalom – a felvilágosodás [Lecke: 1 ]

 • A felvilágosodás képviselői, a felvilágosodás főbb gondolatai, fogalmai, államformák

A francia polgári forradalom [Lecke: 3, 4, 5 ]

 • Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata, az alkotmányos monarchia válsága és bukása, az 1791-es alkotmány

A XIX. század eszméi [Lecke: 7, 10 ]

 • Liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus (utópista szocializmus, marxizmus),
  a legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak: alkotmány, parlament, képviseleti rendszer,
  szavazati jog, hatalommegosztás stb.

Az ipari forradalom és következményei [Lecke: 8 ]

 • Mezőgazdasági változások, könnyűipar, nehézipar, közlekedés, találmányok, népesség, környezetszennyezés, életmódváltozás, nyomor

A második ipari forradalom [Lecke: 27 ]

 • Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik

Az Egyesült Államok kialakulása és nagyhatalommá válása [Lecke: 9, 28 ]

 • A 13 angol gyarmat, az USA kialakulása, függetlenségi háború az Amerikai Egyesült Államok alkotmány

Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomb [Lecke: 12, 13, 14, 15 ]

 • Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok átalakulása a XVIII. században,
  a hazai mezőgazdaság és ipar jellemzői a XVIII. században, Mária Terézia és II. József reformjai

Németország nagyhatalommá válása [Lecke: 26 ]

 • a Német Császárság létrejötte

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései Magyarországon [Lecke: 18, 19, 20, 21 ]

 • A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth programja, a reformkor legfontosabb eseményei,
  a reformkor kiemelkedő személyiségei, a reformkori országgyűlések, a reformkor kultúrája,
  a nyelvtörvény, nemzetiségi kérdés

A polgári forradalom Magyarországon [Lecke: 22 ]

 • A forradalom eseményei (Bécs, Pozsony, Pest), az áprilisi törvények, a forradalom fogalmai,
  a Batthyánykormány, a forradalom céljai, a Habsburg-magyar ellentétek, nemzetiségi kérdés

A szabadságharc Magyarországon [Lecke: 23, 24]

 • Főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai, a Függetlenségi Nyilatkozat

 

 

 

Tájékoztató a tankönyvellátás intézményi rendjéről

Írta: Super User. Beküldve: Diákjainknak

A 2015/2016. tanév tankönyvellátásának részletes menete
a tankönyvrendelet (17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet) alapján

Az iskolai tankönyvellátás rendje
A szülő az iskola által kiadott Nyilatkozaton jelezheti igényét a normatív kedvezmény igénybevételére. A Nyilatkozatot az iskola minden tanulója 2015. február 23-27. között az osztályfőnökétől kapja meg, és viszi haza, hogy a szülő nyilatkozhasson. Az aláírt Nyilatkozat visszaküldési határideje 2015. március 6.
Az iskola e felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve hány tanuló esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt.

Akik jelezték kérelmüket a normatív támogatásra, ezt az „Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz a 2015/2016-os tanévre” című nyomtatvány kitöltésével, leadásával és a szükséges okmányok egyidejű bemutatásával igényelhetik. Az Igénylőlap letölthető innen, vagy kérhető az osztályfőnöktől. A kitöltött Igénylőlap leadásának és a jogosultságot igazoló okmányok bemutatásának határideje 2015. június 10. A határidő elmulasztása jogvesztő, kivéve, ha az igényjogosultság feltételei ez után alakulnak ki.

A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot.

Az iskola igazgatója minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.

2015. április 10-ig az iskola elkészíti a tankönyvrendelését. A véglegesítés előtt lehetővé teszi a szülők számára, hogy megismerjék azt. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.

2015. április 17-ig a szülők megkapják a jövő évi tankönyvekről szóló listát és rendelőlapot, melyen nyilatkozniuk kell, hogy mely könyveket kérik és melyeket nem.

A rendelőlap leadásának határideje 2015. április 24.

A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.

A KELLO honlapján elérhető a publikus webshop, amelyen keresztül bárki megvásárolhat tankönyveket saját részre (http://webshop.kello.hu/).

Kedvezményes tankönyvellátás igénylése

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi, többször módosított XXXVII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján normatív támogatásban részesülhet az a tanuló, aki

 • tartósan beteg [szakorvos igazolja vagy a magasabb összegű családi pótlék],
 • a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi- vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd [szakorvos igazolja],
 • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él [a megállapított családi pótlék igazolja],
 • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult [a megállapított családi pótlék igazolja],
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő [az erről szóló határozat igazolja].

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át. (Az öregségi nyugdíj minimális mértéke 2015-ben: 28500 Ft/hó)

A normatív támogatásra vonatkozó igényt az Igénylőlap (tanulói tankönyvtámogatáshoz) kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni (az igénylőlapot letöltheti innen, vagy kérheti az osztályfőnöktől)

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. (Illetve amennyiben ezek az igénylés pillanatában még nem állnak rendelkezésre, akkor nyilatkozni kell arról, hogy a bemutatás legkésőbb október 1-ig megtörténik.) A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.

A normatív támogatáson túl az iskola az iskolai könyvtár állományában lévő tartós tankönyvek kölcsönzésével tudja segíteni a normatív kedvezményre nem jogosult, de nehéz anyagi körülmények között élő tanulókat, a rendelkezésére álló tankönyvek mennyiségének mértékéig. Az erre vonatkozó igényt az Igénylőlap (tanulói tankönyvtámogatáshoz) kitöltésével és benyújtásával lehet bejelenteni.

A kedvezményes tankönyvek biztosítása

Az ingyenes tankönyveket iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani. Tanév végén a könyvtárból kölcsönzött könyveket visszakérjük.

Amennyiben a tankönyvek elvesznek, vagy megrongálódnak, azok árát tanév végén meg kell téríteni.

Osztályok / Osztályfőnökök

Írta: Super User. Beküldve: Diákjainknak

OsztályOsztályfőnök
9/A Vitézné Németh Adrienn
9/B Várhelyi Judit
9/Sz Tóbiás Rita
10/A Kósikné Wacha Adrien
10/B Vas Viktória
10/Sz Pollák Miklós
11/A P. nagy Judit
11/B Ötvös Erika
11/Sz Bolyky Attila
12/A Sándorné Peleskei Katalin
12/B Nagy Judit
12/C Karsai Ferenc
13/C Polányi Mária

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat - Diákoknak

Írta: Super User. Beküldve: Diákjainknak

Összefüggő nyári szakmai gyakorlat – Szakiskola (9/SZ osztály)

A szakiskolai összefüggő nyári szakmai gyakorlat tartalmáról bővebben a www.nive.hu oldalon a Szakképzési kerettantervek (új OKJ szerinti Eladó képzés) menüpont alatt olvashatnak. A nyári gyakorlat időtartama a 9. évfolyamon 140 óra (4 hét, heti 5 munkanap, napi 7 óra).

A gyakorlat elkezdéséhez kapcsolódó tanulói feladatok:
 • gyakorlati képzőhely keresése megadott szempontok alapján (igazodva a háromféle áruismeretes képzéshez)
 • az adott kereskedelmi egység személyes felkeresése
 • a korábban megadott dokumentumok (TAJ kártya, adókártya, egészségügyi kiskönyv, diák nevére szóló bankszámlaszám) beszerzése és osztályfőnöknek való leadása
 • felvételi elbeszélgetésen való részvétel, az interjúról igazolás leadása az osztályfőnöknek (az interjúra vinni kell a megadott dokumentumok másolatát)
 • az „Együttműködési megállapodás” c. űrlap kitöltése, aláírása, 1 példány leadása az osztályfőnöknek
 • június 16-tól illetve az üzlettel egyeztetett időponttól az összefüggő szakmai gyakorlat elkezdése
 • a nyári gyakorlat teljesítéséről szóló bolti igazolások iskola részére történő leadása az iskolai ügyelet alatt legkésőbb augusztus 31-ig (ezt követően nem fogadunk el igazolásokat, mert a következő tanév megkezdésének feltétele a nyári szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása)

További cikkeink...

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola

Elérhetőségeink

Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Szakközépiskolája és Szakiskolája 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 203061

Telephely kód: 001

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu