(ANNO 1981/2003) Békés Glasz Imre Kereskedelmi Szakközép- És Szakmunkásképző Iskola

  • lib“Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is.”
    (Bertolt Brecht)
  • lib“Az ésszerűen élő ember alkalmazkodik a világhoz. Az ésszerűtlenül élő ragaszkodik ahhoz, hogy a világot próbálja magához igazítani.”
    (George Bernard Shaw)
     

ECDL vizsga

2015. 04. 15. 14:20 Szövegszerkesztés Word 2010
2015. 04. 15. 15:25 Adatbázis-kezelés Access 2010
2015. 04. 15. 14:20 Számítógépes alapismeretek Windows 7
2015. 04. 15. 14:20 Online alapismeretek Mozilla Firefox

Névadónkról

Írta: Super User. Beküldve: Iskolánkról

"A morális kérdések elsődleges szerepe, hogy az emberi jólétet növeljék. Több etikai értéket ismerünk: demokrácia, egyenlőség, szabadság, függetlenség. Létjogosultságukat az a tény adja, hogy ilyen értékeket tisztelő társadalmak sokkal jobb életkörülményeket tudnak biztosítani, mint az olyan társadalmak, amelyek semmibe veszik ezeket az értékeket. Ezért gondolom, hogy ezeket az értékeket elfogadó társadalom nemcsak etikailag jobb, de kedvezőbb gazdasági helyzetben is fog élni. Az emberek sokkal jobban fognak bízni egymásban, ha a társadalom tagjai ezeket az erkölcsöket követik. Az őszinteség gazdaságilag is kifizetődik! Ezért érdekel engem az etika matematikai és fizikai háttere."

Harsányi János
CURRICULUM VITAE
Dr. Harsányi János

Budapesten születtem 1920. május 29-én. Édesapámnak patikája volt Zuglóban. A fasori Evangélikus Gimnáziumba jártam, ahol elsőrendű nevelésben részesültem. 1937-ben érettségiztem, és ugyanakkor első lettem matematikából az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen.

Szerettem volna tudományos pályára menni, de szüleim rábeszéltek, hogy gyógyszerészetet tanuljak, hogy majd átvehessem édesapám patikáját. 1944-ben behívtak munkaszolgálatra. A német megszállás utolsó két hónapjában a jezsuita atyák mentették meg az életemet azáltal, hogy menedéket adtak nekem a pesti rendházukban.

1946-ban újra beiratkoztam a pesti egyetemre, és 1947-ben doktorátust szereztem filozófiából és szociológiából. Az 1947 - 48-as tanévben Szalai Sándor professzor Szociológia Intézetében voltam tanársegéd. Ott ismertem meg Klauber Annit, aki pszichológia szakos egyetemi hallgatónő volt, és később a feleségem lett.

De 1948 nyarán le kellett mondanom a tanársegédi állásomról, mert közismert marxizmusellenes nézeteim lehetetlenné tették a helyzetemet. Anni volt az, aki ezek után meggyőzött arról, hogy el kell hagynunk a kommunista Magyarországot, ha valaha is tudományos munkát akarok végezni. Azóta is egész életemben nagy segítségemre volt rendkívüli gyakorlati érzéke és osztatlan támogatása minden nehézségben.

Végül is 1950 áprilisában léptük át illegálisan az osztrák határt. Több hónapos várakozás után bevándorlási engedélyt kaptunk Ausztráliába. 1950. december végén jutottunk el Sydneybe. Az első három év nagy részben Sydneyben, mint gyári munkás dolgoztam, de közgazdaságtant tanultam esténként a sydneyi egyetemen. Ugyanis rájöttem, hogy jobban érdekelt az elméleti közgazdaságtan precíz logikai struktúrája, mint a szociológia.

1953-ban megkaptam a M. A. egyetemi fokozatot, és 1954 elején kineveztek közgazdaságtani előadónak a Brisbane Egyetemre. Ott kezdtem el játékelmélettel foglalkozni. 1956-ban egy Rockefeller-ösztöndíjat kaptam. Ez lehetővé tette, hogy feleségemmel együtt két évig tanuljunk a Stanford Egyetemen Kaliforniában, és hogy ott közgazdaságtani doktorátust szerezzek.

1958-tól 1961-ig az ausztráliai nemzeti egyetemen dolgoztam Canberrában. Utána 2 és fél évig Detroitban voltam professzor, 1990-ben mentem nyugalomba.

Tudományos munkámat megosztottam a játékelmélet és az utilitariánus etika továbbfejlesztése, valamint filozófiai problémák között. Négy könyvem és majdnem száz tudományos cikkem jelent meg nyomtatásban. Tagja vagyok mind a két amerikai tudományos akadémiának.

1994-ben megkaptam a közgazdasági Nobel-díjat a részlegesen informált játékokra (games with incomplete information) vonatkozó munkámért, amely erősen hozzájárult ahhoz, hogy az utolsó húsz évben a játékelmélet a matematikai közgazdaságtannak általánosan használt fontos kutatóeszközévé vált.

Full Reviw on best bokkmakers by http://artbetting.net/
Download Premium Templates
Bookmaker No1 in The UK - William Hill by w.artbetting.net

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola

Elérhetőségeink

Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
(a 3-as Metró Pöttyös utcai megállójától 3 percre)

OM: 035480

Telephely kód: 001

Levélcím : 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.
Központi szám: 347-1070
Fax : 347-1072
E-mail : iskola@harsanyi-bp.hu