csütörtök, április 24, 2014
   
Text Size
image image
Felvételi eredmények 2014. március 04. kedd, 10:30   Megérkeztek a végleges felvételi eredmények, amelyek április 21-étől megtekinthetők itt a honlapon. A megtekintéshez az oktatási azonosítód megadása szükséges.
Vállalkozási- és bérügyintéző 2014. március 01. szombat, 07:34 Várjuk jelentkezésed a 2014/2015-ös tanévben
induló 

VÁLLALKOZÁSI- ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ érettségi utáni szakképzésre

Felvételi eredmények

felvi banner 2014


Megérkeztek a végleges felvételi eredmények, amelyek április 21-étől megtekinthetők itt a honlapon. A megtekintéshez az oktatási azonosítód megadása szükséges.
Amennyiben kérdésed, kérésed merül fel, haladéktalanul keress minket az alábbi elérhetőségeken.

Felvételi eredmény megtekintése itt !

iskolatitkár      347-1076

titkárság          347-1071

porta               347-1070

Aki nem bírja ki hétfőig, azt abszolút megértjük, számukra felajánljuk az alábbi lehetőséget a tavaszi szünet idejére:
a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen kérj az eredményedről értesítést, és mi megírjuk azt.

 

Harsányi Nap

 

Költészet napi verseny!

GYERE ÉS ÍRJ!!!

2014. április 11-én, pénteken  a könyvtár teremben a 3. vagy 4. órában kötött szempontú versíró versenyt rendezünk. A verseny 45 percben folyik.
További információ és jelentkezés  a magyartanárodnál április 8-ig. 

 

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

2014. március 1-én Gyulán került megrendezésre az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjét.

Iskolánk tanulója, Balog Regina 12/b osztályos tanuló a fővárosi versenyről az országos Kárpát-medencei döntőbe jutott. Ott a szakközépiskolások közötti versengésben vett részt. A versenyt a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium rendezte meg.

Gratulálunk Regina!

Implom József, tanár, nyelvész, helytörténész, iskolaigazgató, múzeum- és könyvtárigazgató.

A versenyről készült videót és képeket itt nézhetitek meg:

http://www.youtube.com/watch?v=Y8X7JravHt4&feature=youtu.be

http://www.erkel.hu/cgi-bin/kepnezo.cgi?mk=0&dir=Implom_2014

 

 


 

Március 15-i ünnepség.

Március 15.

A 2014. március 15-i ünnepség szereplői:

Nyerges Anna 13/C
Fehér Tímea 12/C
Motel Erika 12/C
Jankovics Dóra 9/B
Boncz Anna 13/C
Gregus Alexandra 11/C
Motel Erika 12/C
Bruder Emese 11/C
Szabó Bettina 9/A
Kovács Jonathán 11/C

Hangosítás: Hüse Asztrik 11/C

Zenei rendező: Pollák Miklós

A műsort rendezte: Kovács Katalin

 

Komplex Természettudományos Verseny 3. forduló

Kedves Versenyzők!

Elérkezett az utolsó feladatsorpdf button közzétételének ideje. A megoldott feladatlapokat április 5-ig küldjétek be.

Eddig nagyon szépen dolgoztatok, most se adjátok fel.

Jó munkát kívánunk Nektek! 


Elkészült az Ideiglenes felvételi jegyzék a 2014/2015. tanévre jelentkezőkről
Az alábbi linken megtekinthető: ...
Kérdés esetén esetén Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkár segítséget nyújt ​ a (06-1) 347-1076-os telefonszámon.

Minden leendő diákunkat (lásd „felvételre javasolt” tanulók) nagy szeretettel várunk 2014. március 14-én (pénteken) 14.00-17.00 óráig iskolánkban.

Programok:

  • Játékos megismerkedés a szakmával
  • Izgalmas társasjáték
  • Kézműveskedés 
  • Vetélkedők 

… és még sok más érdekes program.

A programterv megtekinthető itt

Néhány fotó iskolánk tanításon kívüli életéről :)

Érdeklődni lehet Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkárnál a 347-1076-os telefonszámon.

 

felvi banner2 2014

 

Megérkeztek a végleges felvételi eredmények, amelyek április 21-étől megtekinthetők itt a honlapon. A megtekintéshez az oktatási azonosítód megadása szükséges.

Bővebben: Felvételi eredmények

 

Angol nyelvi fordító verseny eredménye

A február 13-án megtartott Angol nyelvi fordító verseny eredménye:

Bővebben: Angol nyelvi fordító verseny eredménye

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Követelmények a közismereti tantárgyakból. 

Szakiskola: 
Magyar nyelv és irodalom | Matematika szakiskola | Természettudományos alapismeretek | Testnevelés | Történelem

 

Szakközépiskola:
Angol nyelv | Biológia | Ének zene | Fizika | Földrajz | Kémia | Magyar nyelv és irodalom | Matematika | Német nyelv | Testnevelés | Történelem

 


Osztályozó vizsgák

- A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához, vagy egy adott tantárgyból, az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
- a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése
   alapján osztályozó vizsgát tehet (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, az adott
   tantárgyból, a hiányzás meghaladja az éves óraszám 30%-át);

- külföldi tartózkodás, magántanulói státusz illetve egyéb ok miatt az igazgató
   engedélyezte számára az osztályozó vizsga letételét;

- felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozó vizsga letételére
  kötelezték (pl. sportolók esetében testnevelés);

- tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve
  valamennyi tantárgyból);

- a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozó vizsga letételére engedélyt kapott.


Tudnivalók az osztályozó vizsgával kapcsolatban:

 Osztályozó vizsga az éves munkatervben meghatározott időpontban tehető.

Féléves osztályozó vizsga: félév zárása előtt: jan. 15 – jan. 31 között.

Év végi osztályozó vizsga: június 10-ig. (végzősöknek április 20-ig)

-             Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt 15 nappal értesítést kap.

-             Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi.

-             Az osztályozó vizsgára való jelentkezési kérelmet a vizsga előtt legalább 15 nappal kell beadni az iskola igazgatójának címezve.

-            Az osztályozó vizsga követelményeit és az értékelés rendjét az iskola nevelőtestülete határozza meg a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag alapján, melyet az iskola honlapján nyilvánosságra         hoz. A tantervi követelményekről kérelemre a tanuló vizsga előtt írásbeli tájékoztatást kaphat.

-             Az osztályozó vizsga napján a tanuló kérelmére mentesülhet a tanórák látogatásának kötelezettsége alól.

-             A közismereti és szakmai tárgyakból a munkaközösségek határozzák meg a számonkérés formáját.

  Kivételt képeznek ez alól:

-        informatika – gyakorlati vizsga

-        matematika –  írásbeli vizsga,

-        testnevelés gyakorlati vizsga

Jelentkezés osztályozó-vizsgára:

   -          A jelentkezés elfogadásáról a szaktanár, az osztályfőnök és az iskolavezetés véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Döntését határozatban közli a tanulóval és gondviselőjével.

   -          Az iskolatitkár összesíti minden vizsgaidőszakban a jelentkezéseket; az engedélyezett vizsgák összesítését átadja a munkaközösség-vezetőknek és az érintett osztályfőnököknek, akik aláíratják a tanulóval ennek tudomásul vételét.

Az engedélyezés feltételei:

Pozitív döntés csak abban az esetben várható, ha a tanuló az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

-          az adott tantárgyból, amennyiben azt az iskolában tanulta, a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4);

-          tanulmányi teljesítménye kiegyensúlyozott, tanulmányi átlaga az előző tanév végén illetve félévkor legalább 3,5 volt és nem bukott egy tárgyból sem;

-          az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése;

-          nincs igazolatlan órája az adott félévben;

-          magatartása és szorgalma legalább jó.

-          A fentiektől eltérő esetben egyéni mérlegelés alapján az igazgató dönt.

 

A vizsga lebonyolítása:

Egy napon két írásbeli vizsgát lehet tenni.

A szóbeli osztályozó vizsgát az iskola tanáraiból alakított 3 tagú vizsgabizottság előtt kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató által megbízott tanár látja el. A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még legalább egy, az adott tantárgyat tanító vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. A vizsgáról jegyzőkönyv készül.

 A tanulónak az általa kihúzott tétel kidolgozására min. 20 percet kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek maximális időtartama évfolyamonként 10 perc.

 Az a tanuló, aki feladatát legalább elégséges szinten nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (húz), további felkészülési idővel. Végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani.

Ha a tanuló csak szóbeli vizsgát tesz, teljesítményéről a kérdező tanár rövid írásos értékelést adhat (ezt a jegyzőkönyvhöz mellékeli).

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, ebben az esetben a vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült, eredménye elégtelen.

Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.

A felsőbb évfolyam vizsgájának szóbeli részére csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb évfolyam vizsgájának szóbeli részén megfelelt.

Az osztályozó vizsgán nyújtott tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközösség által elfogadott értékelési rendszere szerint történik.

 

 

 

1. oldal / 9

Csengetési Rend

0.    7:15- 7:55
1.    8:00-8:45
2.    8:55-9:40
3.    9:50–10:35
4.    10:45–11:30
5.    11:45–12:30
6.    12:40–13:25
7.    13:35–14:15
8.    14:20–15:00

Belépés: Office365 és SkyDrive

office365.logo

skydrive.logo

Kövess minket a Facebookon

Online

Oldalainkat 4 vendég böngészi

Hírek röviden

Felvételi eredmények

 

Megérkeztek a végleges felvételi eredmények, amelyek április 21-étől megtekinthetők itt a honlapon. A megtekintéshez az oktatási azonosítód megadása szükséges.

Bővebben... hivatkozás  

Blépés